Visie & missie


Op deze school streven we naar het hoogst haalbare voor elk individueel kind:

Wij willen dat de leerlingen optimaal presteren. De prestaties op het gebied van rekenen, taal en spelling zijn voor ons het belangrijkst. Talent kan op verschillende manieren manifesteren. We stimuleren dit door middel van de ateliers op ’t Venne en andere vormen van creativiteitsontwikkeling.

Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel:

Teamwork tussen onze professionals, die ieder hun eigen expertise hebben, is nodig om een goed beeld te krijgen van de leerling. Mocht de schoolomgeving onverhoopt niet kunnen bieden wat het kind nodig heeft, dan gaan we samen met de onderwijspartners op zoek naar een adequate oplossing, voor de beste zorg. We verwachten ook van de leerlingen dat ze goed samenwerken en zij steeds beter in staat zijn met elkaar aan de slag te gaan.

’t Venne wil dat kinderen uiteindelijk succesvolle en sociale deelnemers aan de maatschappij worden:

De kiem hiervoor wordt gelegd op onze basisschool. Kinderen leren onder begeleiding verantwoordelijk te zijn voor hun leerresultaten en werkgedrag. Ook gaan wij voor ondernemerschap; durf en oplossingsgerichtheid zijn hierbij de sleutelwoorden voor de leerlingen, die goed aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden. We stimuleren dit door het inzetten van 21e eeuwse vaardigheden bij zowel de basisvakken als in het atelier.

Als kinderen ’t Venne verlaten, hebben ze genoeg gereedschap voor een mooie start voor hun toekomst, dat is onze missie!