Leerlingenraad


Op 't Venne werken we met een leerlingenraad.

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen die hun medeleerlingen vertegenwoordigen en zich inzetten voor een goede en prettige gang van zaken binnen de school. Het gaat hierbij om leerlingen uit groep 5 tot en met 8. De leerlingenraad geeft de school inzicht in wat er leeft onder de leerlingen. Daarom praat de leerlingenraad regelmatig met één van de leerkrachten over onderwerpen die voor hen en voor de medeleerlingen van belang zijn. De leerlingenraad koppelt dit terug aan ons team en hun medeleerlingen.

Wij werken met een leerlingenraad, omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen zelf een stem hebben in hoe hun schooltijd bij ons eruit ziet. Zij kunnen vaak het best aangeven wat er speelt en wat er nodig is om het nog beter, leuker en mooier te maken op school.  Bovendien vinden wij het belangrijk ze de verantwoordelijkheid te geven zelf bij te dragen aan een mooie schooltijd voor zichzelf en hun medeleerlingen.